Video đang được xem nhiều
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (2) 
Đường Hình - Vũng Tàu - 11/03/2013
Theo thống kê sơ bộ hơn 80% các vụ khiếu kiện (kiện đúng cấp và kiện vượt cấp) đều là các vụ kiện về đất đai . Vấn đề cơ bản là phải điều chỉnh luật đất đai cho phù hợp với thực tiễn (làm sao để hài hoà giữa lợi ích giữa nhà nước với nhân dân) . Ta còn nhớ ngày xưa nhờ khẩu hiệu "người cày có ruộng " mà Đảng đã tập hợp được đông đảo lực lượng nông dân để thực hiện thắng lợi cuộc Cách mạng dân tộc dân chủ . Bây giờ thiết nghĩ phải mở rộng câu khẩu hiệu trên ( theo nhiêu nghĩa và nhiều đối tượng ) và thực hiện triệt để nó thì mới có cơ may giảm khiếu kiện .
Nguyễn Hoàng Hải - 11/03/2013
Tôi không cho việc tiếp dân không đạt kết quả gì. Tuy vậy qua kinh nghiệm bản thân tôi thấy hiệu quả tiếp dân của cơ quan hành chính còn rất thấp, đơn giản vì người giải quyết nhiều khi là cấp dưới, nhưng thực sự mới là chuyên gia lĩnh vực đó. Cán bộ có chức quyền tiếp dân không rành, nên phần lớn là chỉ chuyển về cơ quan chuyên trách để "xem xét, báo cáo"! Nước ngoài như Đức tôi không thấy hiện tượng lãnh đạo các cơ quan hành pháp tiếp dân. Chỉ có Quốc hội và các nghị viện Tiểu Bang có bộ phận "Thỉnh nguyện" xem xét đơn từ dân như Quốc hội ta là Ban dân nguyện (Tuy vậy với Quốc hội họ thì việc này họ làm rất quy mô, khác hẳn ta). Ở họ do Tòa án khá khách quan, nên khiếu nại không xong thì giải quyết ở Tòa. Ở ta Tòa hành chính còn yếu kém, nên chả mấy người dân muốn ra Tòa.
GỬI PHẢN HỒI
 
 
Chia sẻ:
Thanh Niên Online hoan nghênh ý kiến của bạn đọc. Các thảo luận sẽ được xem xét trước và có thể được lược trích khi đăng tải. Thanh Niên Online giữ quyền từ chối những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Bạn đọc thảo luận bằng tiếng Việt có dấu. Ý kiến của bạn đọc không nhất thiết thể hiện quan điểm của Thanh Niên Online.