Trải nghiệm phiên bản mới của Thanh Niên Online
Từ khóa
vo vet thuy san
23.000 tàu Trung Quốc tràn vào biển Đông
Đến hôm qua, tổng số tàu cá Trung Quốc hùng hổ tiến vào biển Đông để vơ vét thủy sản đã lên đến hơn 23.000 chiếc