Từ khóa
so gd dt ninh thuan
Theo kết luận thanh tra số 33 tháng 1.2012 của Sở GD-ĐT Ninh Thuận, Phòng GĐ-ĐT Ninh Hải có những vi phạm trong việc tổ chức thi học sinh giỏi (HSG) cấp tiểu học