Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa
vơ vét thủy sản
 Tàu cá neo đậu ở TP.Quỳnh Hải, tỉnh Hải Nam, để chuẩn bị vào biển Đông 2
Đến hôm qua, tổng số tàu cá Trung Quốc hùng hổ tiến vào biển Đông để vơ vét thủy sản đã lên đến hơn 23.000 chiếc.