Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa
thanh niên nghiêm túc
Thanh niên nghiêm túc   (04/08/2013 03:00)
Là trào lưu mới đang “sốt" trên nhiều mạng xã hội. Dân mạng sẽ “nhập vai” những thanh niên gương mẫu để bình luận, nhìn nhận các vấn đề một cách nghiêm túc, không sử dụng tiếng lóng, các từ ngữ vô văn hóa, không bỡn cợt...