Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa
mứt nghệ
Nồng ấm mứt nghệ   (21/01/2014 03:30)
Nồng ấm mứt nghệ nb7
Năm nào cũng vậy, đến cỡ đầu tháng chạp người dân quê tôi lại bước vào thời điểm thu hoạch nghệ. Nhà nông, trong vườn hay trên rẫy không thể thiếu luống rau, luống đậu, đám gừng, đám nghệ... Thế nên dù có bận bịu đến đâu, nhà nào cũng cố gắng làm một mẻ mứt nghệ mỗi dịp tết về.