Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa
Hà Nội kỳ nhân, kỳ sự - Ai thiết kế cầu Thê Húc ? tn
Cách đây mấy năm có tờ báo đăng bài kèm ảnh cụ Phạm Ngọc Lan (1902 -1963) chụp tại công trình xây dựng cầu Thê Húc năm 1953 và cho rằng cụ là người thiết kế cầu Thê Húc.
Đền Ngọc Sơn xưa là đảo nhỏ trên hồ Lục Thủy. Bắc qua hồ để đến đền là cầu Thê Húc.