Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa
Cùng với nước mắm, tiêu là một sản phẩm truyền thống nổi tiếng của huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) và được coi là cây trồng chủ lực của nông dân nơi đây.