Từ khóa
mut nghe
Nồng ấm mứt nghệ
Năm nào cũng vậy, đến cỡ đầu tháng chạp người dân quê tôi lại bước vào thời điểm thu hoạch nghệ. Nhà nông, trong vườn hay trên rẫy không thể thiếu luống rau, luống đậu, đám gừng, đám nghệ... Thế nên...