Từ khóa
luong co ban nam 2013
Đà Nẵng: Thưởng Tết ở doanh nghiệp FDI chênh lệch hơn 1.400 lần
(TNO) Qua khảo sát 351 doanh nghiệp (DN) gồm 106 DN dân doanh, 101 DN cổ phần vốn góp Nhà nước, 99 DN FDI và 45 Công ty TNHH MTV do Nhà nước sở hữu 100% vốn, Sở Lao động-Thương...