Từ khóa
hoi nghi trung uong 8
Bế mạc Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng
Sáng 9/10, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, sau 10 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc
5 trọng tâm thảo luận tại Hội nghị Trung ương 8
Diễn ra vào thời điểm giữa nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng, Hội nghị Trung ương 8 sẽ thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề phát triển kinh tế-xã hội, chiến lược bảo vệ Tổ quốc, sửa...
Khai mạc Hội nghị Trung ương 8, khóa XI
Sáng nay (30/9) tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI bắt đầu họp Hội nghị Trung ương lần thứ 8
Ngày làm việc thứ 3 Hội nghị BCH Trung ương Đảng
Sáng 2/10, ngày làm việc thứ ba của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành phiên họp tại Hội trường