Những quyết sách thiếu thuyết phục
Những quyết sách thiếu thuyết phục - Kỳ 4: Bỏ quên vị thế người thầy
Nhiều ý kiến của các chuyên gia giáo dục khẳng định những cuộc đổi mới giáo dục phổ thông gần đây sở dĩ chưa đạt được hiệu quả như mong muốn vì chưa quan tâm đúng mức đến vị thế người thầy. Chi tiết
Những quyết sách thiếu thuyết phục - Kỳ 3: Nền giáo dục nặng về ứng thí
Mục tiêu giáo dục thì toàn diện trong khi cách đánh giá kết quả lại chỉ chú trọng đến điểm số. Mâu thuẫn này được xem là căn nguyên dẫn tới những lệch lạc và tiêu cực của giáo dục hiện nay. Chi tiết
Những quyết sách thiếu thuyết phục: Làm chương trình không có tổng chỉ huy
Mới đây, chính người đứng đầu ngành giáo dục - đào tạo khẳng định những yếu kém của chương trình - sách giáo khoa hiện hành là do thiếu một tổng chủ biên. Chi tiết
Những quyết sách thiếu thuyết phục
Khi góp ý xây dựng Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, các chuyên gia tâm huyết cho rằng giáo dục nước ta không chỉ lạc hậu so với thế giới, mà lo ngại hơn là đang đi không đúng hướng. Chi tiết