Đường sắt lạc hậu
Đường sắt lạc hậu - Kỳ 3: Nâng cấp tuyến đường sắt 100 tuổi
Nhiều chuyên gia cho rằng trong điều kiện hiện nay, giải pháp hiệu quả nhất để đưa đường sắt trở lại vai trò chủ đạo trong vận chuyển là khẩn trương nâng cấp tuyến đường sắt hiện hữu. Chi tiết
Đường sắt lạc hậu - Kỳ 2: Lãng phí nguồn lực
Thiếu sự quan tâm và đầu tư đúng mức trong một thời gian khá dài, ngành đường sắt tụt hậu khá xa và đánh mất tiềm năng so với các loại hình vận tải khác. Chi tiết
Đường sắt lạc hậu
Vẫn sử dụng mạng tuyến với nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật từ thời Pháp thuộc, ngành đường sắt Việt Nam đang ngày càng tụt hậu. Chi tiết