Từ khóa
Sieu thi viec lam
Trường ĐH Kinh tế TP.HCM sẽ tổ chức ngày hội việc làm cho sinh viên các trường tại TP.HCM vào ngày 15.6